SPLOŠNA VPRAŠANJA

ODPRI VSE
Dejanski izpusti, ki nastanejo pri vožnji (RDE)?
Kdo izvaja preskuse RDE?
Kakšen je postopek izvajanja preskusov?
V kakšnih okoljih se preskušajo vozila?
Kdaj bo uveden RDE?

VPRAŠANJA O PODATKIH IZPUSTOV

ODPRI VSE
Kaj je koda za odobritev tipa (TA)?
Kaj je tip pogona?
Kaj je konfiguracija bloka cilindrov?
Kaj je vsesavanje zraka?
Kaj je tip recirkulacije izpušnega plina (EGR)?
Kaj pomeni PMRH?
Kaj pomeni PMRL?
Kaj pomeni delitev preskusov Ts?
Kaj je odstopanje od maksimalnega volumna motorja?

Določitev dejanskih emisij (RDE), kot so določena skladno s predpisom ES 2017/1151 (kakor je bil pozneje popravljen in spremenjen), je dostopna brezplačno na naslovu:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

Do podatkov o spremljanju RDE, zbrane skladno z uredbo ES 692/2008 (kakor je bila naknadno spremenjena), lahko dostopate z zgornjim iskalnim orodjem.

Za vsa druga vprašanja, povezana z izpusti RDE ali WLTP, se obrnite na nas na: WLTPenq@jaguarlandrover.com