SPLOŠNA VPRAŠANJA
Dejanski izpusti, ki nastanejo pri vožnji (RDE)?

Določitev dejanskih emisij, ki nastanejo pri vožnji (RDE), meri onesnaženja, kot je NOx, ki jih izpuščajo vozila, ko se vozijo po cestah. RDE ne nadomešča preskusov pod laboratorijskimi pogoji, kot sta novi evropski vozni cikel in prihodnji preskusni postopek harmoniziranih lahkih vozil po vsem svetu, ampak bo le potrjeval rezultate laboratorijskih testov in zagotovil, da bodo avtomobilski izpusti na cestah res nizki.

Kdo izvaja preskuse RDE?

Preskusi se običajno izvajajo v podjetju ali v certificirani ustanovi, pri čemer mora sodelovati homologacijski organ.

Kakšen je postopek izvajanja preskusov?

Avtomobili so opremljeni s prenosnimi sistemi za merjenje izpustov, ki v realnem času zagotavljajo popolno spremljanje ključnih onesnaževalcev, ki jih oddaja vozilo.

V kakšnih okoljih se preskušajo vozila?

Vozila vozijo v najrazličnejših pogojih. Pogoji zajemajo nizko in visoko nadmorsko višino, temperaturo skozi celo leto, dodatne obremenitve vozil, vožnjo navzgor in navzdol, mestne ceste, podeželske ceste in avtoceste.

Kdaj bo uveden RDE?

Preskus RDE za nove modele avtomobilov bo uveden septembra leta 2017, za vse druge pa septembra 2019.

VPRAŠANJA O PODATKIH IZPUSTOV
Kaj je koda za odobritev tipa (TA)?

Koda za odobritev tipa določa pravne ravni skladnosti izpustov.

Kaj je tip pogona?

Način pogona motorja.

Kaj je konfiguracija bloka cilindrov?

Gre za obliko bloka cilindrov (npr. ravni, V).

Kaj je vsesavanje zraka?

Opisuje, kako se motor napaja z vsesanim zrakom.

Kaj je tip recirkulacije izpušnega plina (EGR)?

Opisuje metodo vbrizgavanja izpušnih plinov nazaj v motor za namene nadzora onesnaževanja.

Kaj pomeni PMRH?

PMRH pomeni visoko razmerje med močjo in maso.

Kaj pomeni PMRL?

PMRL pomeni nizko razmerje med močjo in maso.

Kaj pomeni delitev preskusov Ts?

To pomeni, da se rezultati preskusa delijo s tehnično službo, ki je odgovorna za odobritev.

Kaj je odstopanje od maksimalnega volumna motorja?

To pomeni, koliko se vsak motor razlikuje glede na prostornino motorja v določeni seriji motorjev.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO


Pri najbližjem prodajalcu vozil si pravočasno zagotovite testno vožnjo
SESTAVITE SI SVOJEGA
S konfiguratorjem si oblikujte popolno vozilo Jaguar.
PRENESITE BROŠURO
Prenesite in si oglejte najnovejše brošure vozil Jaguar.
NAJDITE PRODAJALCA
Poiščite najbližjega prodajalca vozil Jaguar.

Določitev dejanskih emisij (RDE), kot so določena skladno s predpisom ES 2017/1151 (kakor je bil pozneje popravljen in spremenjen), je dostopna brezplačno na naslovu:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

Do podatkov o spremljanju RDE, zbrane skladno z uredbo ES 692/2008 (kakor je bila naknadno spremenjena), lahko dostopate z zgornjim iskalnim orodjem.

Za vsa druga vprašanja, povezana z izpusti RDE ali WLTP, se obrnite na nas na: WLTPenq@jaguarlandrover.com