*Unladen (EU) - includes a 75kg driver, full fluids and 90% fuel
**Figure refers to cars with sunroof open.
Pod polico in če jje nameščen sistem za popravilo gum. 508 litrov z manjšim pomožnim kolesom. 463 litrov z pomožnim kolesom v polni velikosti.
Vsi prikazani podatki veljajo za inteligentno tehnologijo Stop/Start.
Weights reflect vehicles to standard specifications. Optional extras increase weight.
Predloženi podatki so izračunani na podlagi uradnih testov proizvajalca skladno z zakonodajo EU. Služijo samo za primerjavo. Realni podatki se lahko razlikujejo. Številke CO2 in vrednosti porabe goriva se lahko razlikujejo glede na nameščena kolesa in dodatno opremo.
Oglejte si podatke WLTP za vozilo F-PACE.
WLTP (globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila) je nova preskusna metoda EU za izračun porabe goriva in izpustov CO2 pri vozilih s potniki. Po tej metodi se merijo poraba goriva in energije, doseg in izpusti. Cikel WLTP je zasnovan tako, da zagotavlja rezultate, ki so bližji dejanskim voznim lastnostim. Preskuša se vozila z dodatno opremo in po zahtevnejšem poskusnem postopku ter pri zahtevnejši vožnji.
[1] Podatki motorja niso ponovno potrjeni leta 2018. Prikazani podatki ustrezajo certifikatu za leto 2017.